Připojovací podmínky 1.2.2018

24.03.2018 16:05

Nové připojovací podmínky ČEZ Distribuce

Změny oproti předchozímu znění (platnost od 1. 6. 2015)

  • zohlednění dopadů nového cenového rozhodnutí (nové distribuční sazby - aktualizace schémat)
  • shoda s podnikovými normami PNE 35 7000 a PNE 35 7030
  • definice provedení TOTAL a CENTRAL STOP
  • definice zapojení komunikačního rozhraní z elektroměru
  • upřesnění výkladu při změně sazby
  • upřesnění zapojení automatiky tepelného čerpadla
  • vzory zapojení odběrných míst a uspořádání pilířů 

www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/cezdistribuce_pripojovacipodminkynn_20180201.pdf