Vladimír Kouba - Podbořany

16.09.2015 14:58

projekční činnost TZB  

  • domovní vodovody a kanalizace
  • malá vzduchotechnika
  • stoky, vodovodní řady, přípojky inženýrských sítí
  • domovní čistírny odpadních vod
  • odlučovače lehkých kapalin a tuků
  • nženýrská činnost
  • topné systémy a plynovody