Dnešním dnem je vydán nový formulář "Potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace"

28.03.2017 15:15

ČEZ Distribuce opět šlápla tzv. do pedálů a zřejmě z nudy vydala nový formulář. Není to dlouho, co vyšel v platnost zjednodušený formulář. Ten zřejmě nebyl dost složitý a tak byl vytvořen jeho mladší bratr, který zahrnuje opět příkony spotřebičů i když pravda, požaduje vyplnění jen u spotřebičů pro přiznání dvoutarifové distribuční sazby. Formulář zahrnuje rovněž údaje o tepelném čerpadlu, údaj tepelných ztrát objektu a celkový výkon topných el. spotřebičů.

formd_potvrzeniovydanizpravyorevizielektrickeinstalace_20170227_web.pdf (86979)