Vyhlášky a zákony

Kde najít Podnikové normy energetiky (PNE)?

www.mojeenergie.cz/cz/technicke-normy

www.csres.cz/CZ/podnikove-normy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vyhláška 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb

www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-62

vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499

vyhláška 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-50

vyhláška 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických technických zařízeních

www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-73

zákon 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-174/zneni-20170101

zákon 458/2000 Sb. energetický zákon

www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458