Vyhlášky a zákony

osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/legislation/files/62_2013.pdf                                                   

vyhláška 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb

www.mmr.cz/getmedia/dbace3dc-dded-432a-b04b-2cf2637c98f8/499-srovnavaci-text.pdf                     

vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

50_1978_Sb Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice.pdf (81,6 kB)

vyhláška 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

73_2010_Sb Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízení.pdf (44,5 kB)

vyhláška 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických technických zařízeních

174_1968_Sb-1 - Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.pdf (49,6 kB)

zákon 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

458_2000_Sb Energetický zákon.pdf (780,2 kB)

zákon 458/2000 Sb. energetický zákon