Zemnící soustava + hromosvod

Výrobní hala

Zdravotní středisko

Rekonstrukce spol. prostorů - bytovka