Lhůty revizí

22.08.2016 11:15

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob

 

Typ prostoru ČSN 33 2000-3 Lhůty
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob BD3, BD4 2 roky
zděné obytné a kancelářské budovy BD1 5 let
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení BA2, BD4 3 roky
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 CA2 2 roky
pojízdné a převozné prostředky - 1 rok
prozatímní zařízení staveniště - 0,5 roku

Lhůty pravidelných revizí stanovených podle prostředí

 

Druh prostředí ČSN 33 2000-3 Lhůty
základní, normální AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní 5 let
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 3 roky
mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1 rok
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu AG2, AG3, BE2, BE3 2 roky
venkovní, pod přístřeškem umístěné venku pod přístřeškem (vně budovy - může být AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace) 4 roky

Lhůty pravidelných zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

 

Druh objektu ČSN 33 2000-3 Lhůty
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2 2 roky
ostatní všechny kromě BE2, BE3, CA2 5 let

Lhůty pravidelných revizí a kontrol elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 (11/2009)

 

Skupina elektrických spotřebičů Spotřebiče držené v ruce Přenosné spotřebiče
       
A
spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli
Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
B
spotřebiče používané ve venkovním prostoru

(na stavbách, v zemědělství atd.)

  Třídy I 1 x za 3 měsíce   1 x za 6 měsíců
Třídy II a III 1 x za 6 měsíců
C
spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorech
  Třídy I 1 x za 6 měsíců   1 x za 24 měsíců
Třídy II a III 1 x za 12 měsíců
D
spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách

(školy, kluby, hotely atd.)

  Třídy I, II a III 1x za 12 měsíců   1 x za 24 měsíců
E
spotřebiče používané při administrativní činnosti
  Třídy I, II a III 1 x za 12 měsíců   1 x za 24 měsíců

POZNÁMKY:

1.    První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané tabulkou od uvedení do provozu.

2.    V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí (s nářadím se pracuje například delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem.

3.    Lhůty kontrol a revizí se uplatňují také u spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.

4.    Kontroly a revize se vztahují i na prodlužovací a odpojitelné přívody. V případě, že obsahují ochranný vodič, ověřuje se jeho celistvost a odpor a aplikují se lhůty pro spotřebiče třídy ochrany I.

5.    Pro prodlužovací přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako lhůty pro spotřebiče držené v ruce. Pro odpojitelné přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako pro spotřebič, se kterým se používají.

6.    Elektrické spotřebiče provozované v záruční lhůtě (stanovené zákonem, výrobcem nebo prodejcem) se revidují pouze v rozsahu nevyžadujícím zásah do jejich konstrukce. Prohlídka se provádí podle čl. 6.3.1 a dále se provádějí měření elektrických parametrů. Termín první revize se počítá od uvedení do provozu.

7.    U spotřebičů třídy ochrany I. a prodlužovacích a odpojitelných přívodů se před uvedením do provozu doporučuje ověřit spojitost ochranného vodiče.

8.    Lhůty pravidelných revizí mohou být případně na základě analýzy rizik stanoveny odlišně.