Podklady požadované revizním technikem pro vykonání výchozí revize el. zařízení

06.04.2015 11:52

Co bude požadovat REVIZNÍ TECHNIK (schválně píši velkými písmeny, neboť je mezi námi spousta revizních techniků, kteří si nezaslouží ani zmínku o tom, že jsou revizními techniky a díky svým postupům by měli okamžitě přijít o razítko):

 

- projektová dokumentace revidovaného zařízení (elektroinstalace, strojní zařízení, hromosvod...........)

  Projektová dokumentace musí obsahovat stav skutečného provedení elektroinstalace + charakteristiky vnějších vlivů (na objekty zpravidla protokol

  vnějších vlivů)

- protokol o kusové zkoušce rozváděče (nenahrazuje označení CE)

- rozváděč musí obsahovat výrobní štítek

- ostatní doklady (atesty, cejchy, bezpečnostní listy.....)

 

Revizní technik by vás na toto měl připravit již na začátku stavby, a proto byste měli s revizním technikem, který bude dílo revidovat, navázat spojení jako s jedním z prvních, kteří se budou na stavbě podílet, byť např. jen odborným dozorem. A věřte, že investice vložené do odborného dozoru se vždy vyplatí a ušetří vám spoustu neplánovaných investic a nervů.