Revize hromosvodu

06.04.2015 12:19

Jen naprostý blázen nebo revizní technik po právě prodělaném lobotomickém zákroku může provést výchozí revizi bez jasně daných vstupních dat a podkladů. Dávno je pryč doba, kdy stačil k revidování hromosvodu pomalu jen pouhý pohled a provedení měření uzemnění.

Technický vývoj se nevyhnul ani zdokonalování výše uvedené ochrany před úderem blesku. Bez technické dokumentace dnes není revizní technik schopný samostatně provést návrh celé soustavy, zařazení do skupiny ochrany a není schopen bez podkladů řádně a kvalifikovaně tuto ochranu zrevidovat a napsat ortel, že je revidované zařízení schopno bezpečného provozu. Pokud to takto učiní, pak se dopouští trestného činu klamání spotřebitele s účelem především vlastního obohacení. Takové revizní techniky nezajímá stav vašeho zařízení, ale jen a jen okamžitá fakturace.

 

Požadované podklady pro vykonání výchozí revizní zprávy:

- projektová dokumentace provedena dle ČSN EN 62305 ed.2 se všemi potřebnými náležitostmi

- při pochybách nad použitými díly revidované soustavy pak příslušné certifikáty použitých součástí a prohlášení o obecné bezpečnosti výrobku

- doklad o odborné způsobilosti prováděcí firmy k montážím vyhrazených el. zařízení, mezi něž patří i hromosvodné sosutavy

 

Vzorová revizní zpráva:  www.kniska.eu/x/clanky/revize62305

Jak postupovat při revizi hromosvodu: www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/jak-postupovat-pri-revizi-hromosvodu-podle-csn-en-62305-1-az-4--11228