Webová prezentace byla spuštěna

22.02.2015 13:06

Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace.

Prezentace je spuštěna z důvodu neustálého nárůstu šlendriánu v povolání elektro a to jak v projektování vyhrazených el. zařízení, tak v samotných montážích a revizních činností probíhajících v nemalé míře tzv. od stolu. Svou činností se snažíme vymanit z této všední šedi a chceme dokázat svým zákazníkům, že existují ještě odborníci, na které se lze obrátit bez sebemenších obav a od nichž lze očekávat jen 100% výsledky.